Cambridge certificates

Co jsou Cambridge zkoušky?

Tyto zkoušky dokládají Tvou celkovou úroveň znalosti angličtiny, jedná se o mezinárodně uznávané zkoušky, které jsou často požadovány zejména v Evropě, jak pro studium, tak pro zaměstnání. Kurzy trvají 10 až 12 týdnů a skládají se z 5 částí zaměřených na porozumění čteného textu, psaní, gramatiku, poslech a mluvení.

Jakou úroveň angličtiny potřebuji pro tyto zkoušky?

Cambridge zkoušky jsou vhodné pro různé úrovně znalosti angličtiny.

Mezi nejběžnější zkoušky patří:

 • FCE (First Certificate in English - zkouška střední znalosti angličtiny)
 • CAE (Certificate of Advanced English - pokročilá znalost angličtiny)
 • CPE (Certificate of Proficiency in English - velmi vysoká znalost angličtiny).

Zkoušky se konají třikrát (FCA a CAE) nebo dvakrát do roka (CPE), s tomu odpovídajícími nástupními termíny do kurzů.

KET (Key English Test)

 • základní znalost angličtiny,
 • u této zkoušky bys měl dokázat základní znalost anglického jazyka, dokladem je porozumění jednoduché psané angličtině, být schopný komunikovat ve známých situacích a porozumět krátkému mluvenému slovu,
 • zkouška je doživotně platná, pomůže Ti odhalit Tvé slabiny a je dobrou průpravou na další jazykové zkoušky.

BEC (Business English Certificate)

 • zkouška dokládá znalost obchodní angličtiny na třech úrovních - BEC Preliminary (základní), BEC Vantage (pokročilá) a BEC Higher (velmi pokročilá)
 • kromě znalosti jazyka zkouška zkoumá znalost odborné terminologie, zásad formálního psaní nebo vedení konferencí,
 • je uznávaná zaměstnavateli z celého světa.

CELTA (Certificate in English LanguageTeaching to Adults)

 • zkouška pro budoucí učitele, které doposud neměli zkušenost s učením dospělých,
 • vhodná pro ty, kteří chtějí učit angličtinu jako svůj druhý jazyk,
 • prověřuje znalost techniky vedení výuky, znalost jazyka, součástí zkoušky je praxe.

DELTA (Diploma in English Language Teaching to Adults)

 • zkouška pro učitele s alespoň roční praxí, kteří chtějí postoupit ve své kariéře,
 • poskytuje celosvětovou kvalifikaci požadovanou organizacemi, které zaměstnávají učitele angličtiny,
 • prověřuje znalost principů učení, zkouší Tvé praktické znalosti a posouvá Tvé teoretické schopnosti do praktické roviny.

PET (Preliminary English Test)

 • nejnižší základní
 • na této úrovni bys měl rozumět písemné i mluvené angličtině v každodenním životě, práci či při studiu,
 • tato zkouška je uznávaná některými zaměstnavateli jako doklad Tvé znalosti angličtiny.

FCE (First Certificate in English)

 • vyšší základní
 • na této úrovni bys již měl dokázat, že spolehlivě rozumíš velké části mluvené a psané angličtiny.
 • Zkouška FCE se Ti může hodit jako plusový bod při přijímačkách na VŠ.

Jak takový certifikát vypadá, se můžete podívat zde.

CAE (Certificate in Advanced English)

 • pokročilá úroveň znalosti angličtiny,
 • ideální pro studenty, kteří potřebují používat angličtinu na profesionální úrovni,
 • studenti by měli být schopni bez problémů psát i mluvit o mnoha komplexních tématech.

CPE (Certificate of Proficiency in English)

 • nejvyšší úroveň angličtiny testovaná v rámci Cambridge zkoušek,
 • je určena pro studenty, jejichž úroveň angličtiny je blízká úrovni rodilého mluvčího
 • zkouška je určena pro studenty, kteří chtějí studovat na univerzitě či jiné instituci vyššího vzdělání.
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.